อบรมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้วยนางภาณุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประชุมในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เบอร์ริโต บีช รีสอร์ท และ ครัวคุณย่า ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามได้นะคะ