เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องมรกต สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ