เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ให้แก่นายบุญเพ็ง อ่อนสองห้อง ผู้ปกครองของเด็กชายณัทพงศ์ สุดลาภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ให้แก่นายบุญเพ็ง อ่อนสองห้อง ผู้ปกครองของเด็กชายณัทพงศ์ สุดลาภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัว

สอบถามได้นะคะ