กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ครบรอบ ๒๐ ปี”

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นำโดย นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ร่วมทำได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day บริเวณอาคาร และห้องต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สอบถามได้นะคะ