การให้คำแนะนำ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้ดำเนินการให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

สอบถามได้นะคะ