“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันจันทร์ที่ 26  มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา  09.30 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ได้จัดกิจกรรม“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน และนายเชาว์ชัยพัฒน์ ฉวีนิรมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อ่านสาส์นกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

    ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

    อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    ++++ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++ คลิกที่นี่

    สอบถามได้นะคะ