“วันสุนทรภู่ ประจำปี 2566”

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู  ได้จัดกิจกรรม“วันสุนทรภู่ ประจำปี 2566”เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก นักเรียนได้ฝึกฝนแสดงความสามารถด้านภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  โดยมีวาดภาพระบายสี และการแต่งกายในตัวละครวรรณคดีไทย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพทั้งหมด+++ คลิกที่นี่

สอบถามได้นะคะ