ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566  เวลา  09.30 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่(งานทันตกรรม) ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อป้องกันฟันผุ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

+++ชมภาพทั้งหมด++++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ