ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ประเมินสภาพปัญหา พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหา ด้านพฤติกรรม จำนวน ๑ ราย ณ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ประเมินสภาพปัญหา พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหา ด้านพฤติกรรม จำนวน ๑ ราย ณ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ