เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายเลิศพิสิฐ หนองงูเหลือม นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งป่วยเป็นโรคโลหิตจางตั้งแต่แรกเกิด ต้องให้เลือดทุกเดือน ครอบครัวขาดแคลนคุณทรัพย์ในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ