ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างบ้าน ให้เด็กผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างบ้าน ให้เด็กผู้ยากไร้ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ เด็กชายประสิทธิ์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และเด็กหญิงปวันรัตน์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมนี้ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สอบถามได้นะคะ