กิจกรรมดำนาโรงเรียนบ้านห้วยชัน (นาปี) ประจำปี 2566

7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ดำเนินกิจกรรมประเพณีการทำนาที่ดำเนินการมาเป็นเวลากว่าสิบปีที่พัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งการได้ข้าวเพื่อรับประทานเป็นอาหารกลางวัน การเรียนรู้ทักษะชีวิต(ความอดทน ความสามัคคี) ทักษะอาชีพการทำนา เรียนรู้ประเพณีการลงแขกดำนาที่ได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย

ถ่ายภาพโดย : Kansira Khampon

เรื่องโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

*****ดูภาพเพิ่มเติม*****

สอบถามได้นะคะ