โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา

19กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา โดยฝ่ายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยชัย

*****ดูภาพเพิ่มเติม*******

ถ่ายภาพโดย : Suphansa Phaksamrong

เรื่องโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

สอบถามได้นะคะ