กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ