กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถอนกล้าดำนาบุญ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิส ทิชชู น้ำดื่ม และกิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญ ออกโรงทานเลี้ยงลอดช่องแก่ผู้มาร่วมบุญ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ไร่พุทธเกษตร สวนฮักนาแพง สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ