กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา และเป็นวันสำคัญที่ลูกๆ จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ