ประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ