ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอโคกสูง

วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอโคกสูง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา พื้นที่อำเภอตาพระยา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนบ้านทัพเซียม และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอตาพระยา (กศน.ตาพระยา)

สอบถามได้นะคะ