เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ นักเรียนจำนวน ๒ ราย ได้แก่เด็กชายเดชา เด่นเวหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการนำขยะไปเผาแล้วราดน้ำมันเบนซินทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามไหม้ ที่ร่างกาย และเด็กหญิงกวินตา พิศนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งป่วยด้วยโรคโปรตีนรั่ว ในปัสสาวะ

สอบถามได้นะคะ