ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ