เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ เด็กชายประสิทธิ์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เด็กหญิงปวัณรัตน์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และครอบครัว ณ โรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ