“การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน”

 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วม“การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน”โดยมี นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ได้นำเสนอผลงาน“ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย”เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจ และเป็นอโรคยาศาลที่ใช้รักษาโรคภัยในสมัยก่อนเปรียบเป็นโรงพยาบาลในปัจจุบันปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย ตั้งอยู่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ