“ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566”

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและนักเรียน  ได้จัดกิจกรรม“ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา และเป็นประเพณีอันดีงาม ที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและระลึกถึงความสำคัญทางศาสนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ