พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายชาลี   อินทะโสภา ประธานในพิธี ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ