เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ ราย ได้แก่ รายที่ ๑ เด็กหญิงกานดามณี ละครทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ติดเชื้อราที่ศรีษะและร่างกาย มีอาการปวดศรีษะรุนแรง รายที่ ๒ เด็กชายสิทธิโรจน์ โสวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ลำตัวและใบหู และรายที่ ๓ เด็กชายคุณากร เนื่องแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับอุบัติเหตุขาหัก

สอบถามได้นะคะ