เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก นักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่เด็กชายธนพัฒน์ ปะโมทะโก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชน และ ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า และแขน

สอบถามได้นะคะ