ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ