เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่เด็กหญิงอาทิตยา ไกรสุข ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากรถรับ – ส่งนักเรียน ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะและมีแผลถลอกตามร่างกาย

สอบถามได้นะคะ