การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามและตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒…..ภาพ//ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ