พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ณธรรศ วงศ์อาสา สวป.สภ.อรัญประเทศ ด.ต.กสิสิทธิ์ มาสแสง และ ด.ต.ชาญชัย จันทร์ประโคน ครูตำรวจแดร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ขอขอบคุณ ด.ต.กสิสิทธิ์ มาสแสง ครูตำรวจแดร์ โรงเรียนบ้านหนองสังข์เป็นอย่างสูง ที่มามอบความรู้เรื่องภัยและการต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ตลอดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ