การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และต้อนรับผู้บริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนางบุษกร แสนยะบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กราบสักการะไหว้พระปางห้ามญาติ พระภูมิ เจ้าที่ ศาลตา/ยาย บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยมี นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ร่วมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในครั้งนี้ และได้ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖.…..งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ