การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NEW GEN)

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NEW GEN) ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ