ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุษกร แสนยะบุตร รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ

1. ดร.บุษกร แสนยะบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

2. นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมเรือโทรเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และ นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ