ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:39 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานพิธีฯ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ กับ นายปรีดี โสโป เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และ นางอมรรัตน์ จันกฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยมีบุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สอบถามได้นะคะ