ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั้น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NEW GEN) ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้…..

สอบถามได้นะคะ