“เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566”

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย   ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก  นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 2เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566  โดยได้รับการตรวจเยี่ยมห้องเรียนต่างๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมความปลอดภัยของสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และด้านอื่นๆ พร้อมได้ให้คำแนะนำและการนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ