เยี่ยมให้กำลังใจ มอบของเยี่ยม และมอบเงินกองทุนคนรักเด็กให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน ๒ ราย

🟧 วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 🟧
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบของเยี่ยม และมอบเงินกองทุนคนรักเด็กให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน ๒ ราย ได้แก่ เด็กชายเพิ่มศักดิ์ นาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านโคคลน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะขับรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเด็กชายนันทนัช จีนพระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านตุ่น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต…………….

สอบถามได้นะคะ