ร่วมต้อนรับ ผอ.ภัทรียา มุลาลินน์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

8 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ร่วมต้อนรับ ผอ.ภัทรียา มุลาลินน์

เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

สอบถามได้นะคะ