“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ กลุ่มเครือข่ายปางสีดา กองลูกเสือโรงเรียนร่มเกล้า

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ