สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/ ในสังกัด ทุกตำแหน่ง เพื่อ มอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/ ในสังกัด        ทุกตำแหน่ง เพื่อชี้แจง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำสู่การปฏิบัติและนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยกำหนดวันการประชุม วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน   2566  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอตาพระยา  ณ อาคารเอนกโรงเรียนอนุตาพระยา  วันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน   2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2  เวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอวัฒนานคร            ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  

ภาพ/ข่าว// ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 (ขอบคุณภาพจากโรงเรียนอนุบาลตาพระยา /โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา)

สอบถามได้นะคะ