กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

สอบถามได้นะคะ