กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2566  นายชาลี อินทะโสภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก” ประจำปี 2566 โดยจัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ตักบาตรอาหารแห้ง และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ