สพป.สระแก้ว เขต 2/ กลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา”

วันที่  22 ธันวาคม  2566  นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมทีมบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา”โดยมี นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ประธานการจัดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง หน่วยงานทางการศึกษา อื่นๆ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ได้มีบทบาทเข้ามาร่วมมือ ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตเพื่อเอาตัวรอดหากเจอภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ และทักษะอาชีพเพื่อวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้มีความเสถียรภาพด้านการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2   

ข่าว//พสุ ขุนหาญ

สอบถามได้นะคะ