สพป.สระแก้ว เขต ๒ ร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖  และสภากาแฟเขตพื้นที่การศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมรับฟังรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือข้อราชการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กร สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ