การประกาศประมวลจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานในการประกาศประมวลจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ