โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา

17 มกราคม 2567 นายอำพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดอบรมสำหรับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 32 แห่ง เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี ได้รับความรู้ และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ

สอบถามได้นะคะ