พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการนี้นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา (ชุดที่ 3) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ