การสอบสัมภาษณ์นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒

สอบถามได้นะคะ