ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)และการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นเมื่อสำลักอาหาร อาหารติดคอ

24 มกราคม 2567 นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการอบรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)และการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นเมื่อสำลักอาหาร อาหารติดคอ โดย ทีมแพทย์ พยาบาล และ ทีมงาน ห้องฉุกเฉิน(ER)โรงพยาบาลโคกสูง คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง คณะวิทยากรมอบความรู้ทางวิชาการผ่านความสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ขอขอบพระคุณโครงการดีดี และ ขอบพระคุุณที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ

สอบถามได้นะคะ