ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดอาคารเรียนตรีนุสรณ์สามัคคี โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียนตรีนุสรณ์สามัคคี โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี และร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 2 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดอาคารเรียนตรีนุสรณ์สามัคคี ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ